SPOROČILO ZA MEDIJE

(Maribor, 16.12.2021) Predanost kakovosti in skrb za potrošnika nas v Košakih spremljata že skoraj 150 let. Del naše predanosti in skrbi se nanaša tudi na spoštovanje in ustrezno ravnanje z živalmi. V družbi si nenehoma prizadevamo za to, da spoštujemo nacionalne predpise in predpise Evropske unije, k temu pa nas zavezujejo tudi standardi kakovosti, ki jih imamo vpeljane za zagotavljanje neoporečnosti in varnosti živil. Ob teh prizadevanjih tekoče izvajamo... preberi

Sklic 7. izredne skupščine družbe KOŠAKI TMI d.d.

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah, 189. člena ZFPPIPP in 31. člena Statuta delniške družbe KOŠAKI TMI d.d. Maribor, Oreško nabrežje 1, Maribor sklicuje uprava 7.izredno skupščino družbe KOŠAKI TMI d.d., ki bo v ponedeljek, dne 04.09.2017, ob 13.00 uri v sejni sobi KOŠAKI TMI d.d., Oreško nabrežje 1, Maribor DNEVNI RED: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine Predlog sklepa: Skupščina izvoli za predsednika... preberi

Sklic 21. redne skupščine družbe Košaki TMI d.d.

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 31. člena Statuta delniške družbe KOŠAKI TMI d.d. Maribor, Oreško nabrežje 1, Maribor sklicuje uprava 21. redno skupščino družbe KOŠAKI TMI d.d., ki bo v ponedeljek, dne 29.08.2016, ob 13.00 uri v sejni sobi KOŠAKI TMI d.d., Oreško nabrežje 1, Maribor DNEVNI RED: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine Predlog sklepa: Skupščina izvoli za predsednika skupščine... preberi