UPRAVA

Predsednik uprave

Marko Žerak, univ. dipl. ekon.
E-mail: marko.zerak@kosaki.si
Tel: 02/23 52 200

PRODAJA

Direktor prodaje

Dejan Povoden
E-mail: dejan.povoden@kosaki.si
Tel: 02/23 52 223

Prodaja mesa

Lidija Stevanović
E-mail: lidija.stevanovic@kosaki.si
Tel: 02/23 52 239

Nabava živine

Slavko Bauman
E-mail: slavko.bauman@kosaki.si
Tel: 02/23 52 232

Prodaja mesnih izdelkov

Mija Breznik
E-mail: mija.breznik@kosaki.si
Tel: 02/23 52 245

Storitveno klanje

Anica Ropič
E-mail: anica.ropic@kosaki.si
Tel: 02/23 52 232

PRAVNO-KADROVSKA SLUŽBA

Milena Pulko, iur.
E-mail: milena.pulko@kosaki.si
Tel: 02/23 52 220

FINANČNA SLUŽBA

Andreja Rajter
E-mail: andreja.rajter@kosaki.si
Tel: 02/23 52 233

Vodja računovodstva in financ

Jasmina Kovačič
E-mail: jasmina.kovacic@kosaki.si
Tel: 02/23 52 256

PROIZVODNJA

Tehnolog-vodja OE Predelava

Samo Polanec
E-mail: samo.polanec@kosaki.si
Tel: 02/23 52 282

Kontrola kakovosti

E-mail: mitja.puncuh@kosaki.si
Tel: 02/23 52 284

Košaki TMI d.d. – Uprava, OE Klavnica

Košaki TMI d.d. – OE Predelava

Košaki TMI d.d. – prodajna enota Mesni center