Kontakt

11 + 11 =

UPRAVA

Predsednik uprave

Marko Žerak, univ. dipl. ekon.
E-mail: marko.zerak@kosaki.si
Tel: 02/23 52 200

PRODAJA IN NABAVA

Direktorica prodaje in nabave

Meta Lovše
E-mail: meta.lovse@kosaki.si
Tel: 02/23 52 223

Prodaja mesa in nabava živine

Lidija Stevanović
E-mail: lidija.stevanovic@kosaki.si
Tel: 02/23 52 239

Prodaja mesnih izdelkov

Mija Breznik
E-mail: mija.breznik@kosaki.si
Tel: 02/23 52 239

Storitveno klanje

Ropič Anica
E-mail: anica.ropic@kosaki.si
Tel: 02/23 52 245

PRAVNO-KADROVSKA SLUŽBA

Milena Pulko, iur.
E-mail: milena.pulko@kosaki.si
Tel: 02/23 52 220

FINANČNA SLUŽBA

Andreja Rajter
E-mail: andreja.rajter@kosaki.si
Tel: 02/23 52 256

Plačilni promet

Vida Lugarič
E-mail: vida.lugaric@kosaki.si
Tel: 02/23 52 233

PROIZVODNJA

Tehnolog-vodja OE Predelava

Samo Polanec
E-mail: samo.polanec@kosaki.si
Tel: 02/23 52 282

Kontrola kakovosti

Mitja Punčuh
E-mail: mitja.puncuh@kosaki.si
Tel: 02/23 52 284

Košaki TMI d.d. – Uprava, OE Klavnica

Košaki TMI d.d. – OE Predelava

Košaki TMI d.d. – prodajna enota Mesni center